تست ز‌های پایانی سال، دومینوی افزایش قیمت به شکر رسید و بهای آن در سه ماه ۷۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، این افزایش قیمت چند دلیل عمده دارد که از آن جمله می‌توان به کاهش ۱۲۰ درصدی شکر در ده ماهه سال جاری در مقایسه با پایان سال گذشته اشاره نمود. همچنین دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، انحصار در توزیع شکر را نیز عامل دیگری در افزایش قیمت شکر دانسته است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ گویا در روز‌های پایانی سال، دومینوی افزایش قیمت این بار به شکر رسیده است. قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی طی مصاحبه‌ای در دوازدهم اسفند ۱۳۹۷ درباره افزایش قیمت شکر گفت: قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم شکر در روی تریلی به ۵۶۰۰ تومان و در سطح عمده فروشی به ۶۰۰۰ تومان تا ۶۲۰۰ تومان رسیده، این در حالی است که در چند ماه گذشته، این محصول کمتر از ۳۰۰۰ تومان قیمت داشت. وی افزود: قیمت شکر ظرف سه ماه حدود ۷۰ درصد افزایش یافت و بخش خصوصی دخالتی در این افزایش قیمت ندارد.

آمار‌های منتشره در مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، قیمت هر کیلوگرم شکر در یک سال اخیر نیز رشد ۲۹ درصدی را تا پایان بهمن ماه سال جاری تجربه نموده است. البته طبق گفته دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در روز‌های اخیر، قیمت شکر بیشتر رشد داشته است.