فروشگاه نیستیم
سلامت نگار، فروشگاه نیست و هیچ برنامه ای برای خرید یا فروش مکمل های غذایی ندارد ولی تلاش می کند با ایجاد لینک به داروخانه های آنلاین که از سوی وزارت بهداشت مجوز دارند، مسیر تهیه و خرید مکمل های غذایی را هموار سازد