هدف سلامت نگار
سلامت نگار، تلاشی است بی طرفانه برای گردآوری کاملترین اطلاعات علمی و کاربردی بمنظور شناخت بهترین و کاملترین قرص ها و شربت های تقویتی، مکمل غذایی، پودرهای مکمل ورزشی، انواع مولتی ویتامین ها و گیاهان دارویی