رویکرد سلامت نگار
سلامت نگار، اولین سامانه اطلاع رسانی در حوزه مکمل های غذایی است که می کوشد با گفتگو با متخصصان تغذیه، پزشکان و داروسازان کشورمان، معیارها و ویژگی های بهترین و کاملترین مکمل های غذایی را شناسایی کند