فروسولفات20 گرمی 3نکته دوم اینکه این محصول آمیریکایی است و در همانجا بستهبندی میوش د


شکل فراورده :

هربسته حاوی : عدد

شرکت تامین کننده : ثبت نشده

شماره تماس مشاوره : ثبت نشده

وبسایت شرکت : ثبت نشده

توضیحات : نکته سوم این که بر اساس بررسی های صورت گرفته، این محصول دارای ترکیبات اضافه نظیر اسید فولیک است که بای رزنان باردار مفید است ضمن اینکه باید به این موضوع توجه داشت که درا


نکته نخخست اینکه این محصول دارای77 میلی گرم آهن است و این موضوع در میان بسیاری از محصولات فوق العاده است