تصویر
تصویر
تصویر

آخرین اخبار

 • تمام مطالب
 • آموزش
 • بیمارستان
 • پزشکی مبتنی بر شواهد
 • تکنولوژی
 • خبرهای سلامت
 • درمانگاه
 • دسته بندی نشده
 • دسته‌بندی نشده
 • سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا
 • سامانه سلامت نگار
 • سامانه مدیریت آزمایشگاهی سلامت نگار
 • سامانه مدیریت داروخانه
 • سامانه مدیریت رجیستری بیماریها
 • گواهینامه های سلامت نگار
 • نسخه نویسی
 • نظام ارجاع
 • نوبت دهی الکترونیک
 • ویژگی های جدید
تمام مطالب
 • تمام مطالب
 • آموزش
 • بیمارستان
 • پزشکی مبتنی بر شواهد
 • تکنولوژی
 • خبرهای سلامت
 • درمانگاه
 • دسته بندی نشده
 • دسته‌بندی نشده
 • سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا
 • سامانه سلامت نگار
 • سامانه مدیریت آزمایشگاهی سلامت نگار
 • سامانه مدیریت داروخانه
 • سامانه مدیریت رجیستری بیماریها
 • گواهینامه های سلامت نگار
 • نسخه نویسی
 • نظام ارجاع
 • نوبت دهی الکترونیک
 • ویژگی های جدید
پرونده سپاس
درمانگاه

پیاده سازی سرویس های سپاس

با عنایت به ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تبادل داده سرویس های نسخه نویسی و نسخه پیچی درمانگاه های خصوصی از …

گردشگری سلامت
ویژگی های جدید

پروژه گردشگری سلامت پدیده

در این عصر پزشکی جهانی، که سفرهای بین المللی و اطلاعات آنلاین پزشکی به راحتی در دسترس عموم است توریسم سلامت یک مسئله مهم، برای …

سیستم دارویی
سامانه مدیریت داروخانه

نرم افزار بررسی نسخ دارویی

خدمات امور دارویی در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی با اولویت به بخش خصوصی واگذار می شود. بخش …

نرم افزار سندروم داون
ویژگی های جدید

طراحی نرم افزار غربالگری سندروم داون

کشف زود رس سندرم داون در جنین، هدف اولیه غربالگری های دوران بارداری است، چون این سندرم شایعترین تریزومی اتوزومال در موالید زنده می باشد …

غربالگری نوزاد
آموزش

سامانه غربالگری نوزادان

از سال ۱۳۸۳ برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیل کتون اوریا در کشور ایران آغاز گردیده است. در طی این سالیان با اضافه شدن چند برنامه …

پذیرش گروهی
آموزش

پذیرش گروهی آزمایشگاه

بسیاری از مراجعات به مراکز خدمات جامع سلامت را افرادی تشکیل می دهند که به صورت گروهی برای انجام آزمایش مراجعه می نمایند. این موارد …