پرونده الکترونیک سلامت

سامانه مدیریت مطب - صفحه اصلیسامانه مدیریت مطب - صفحه ورود

سامانه مدیریت مطب سلامت نگار

با استقرار سرویس های نسخه نویسی الکترونیک سازمان های بیمه گر، یکی از مهمترین نکات مدنظر  پزشکان استفاده ازیک پلت فرم یکسان برای نسخه نویسی