اتصال سلامت نگار به سیستم به پرداخت و سامان کیش

با توجه به گستردگی طیف مشتریان سامانه سلامت نگار، اتصال به پایانه های PC-POS دو شرکت سامان کیش و به پرداخت، علاوه بر سیستم های قبلی در سامانه سلامت نگار انجام گرفت.

با این سیستم کارتخوان ها مبلغ صورتحساب را مستقیماً از این دستگاه ها دریافت می کند و بدون نیاز به وارد کردن مبلغ به صورت دستی روی صفحه کارتخوان نمایش می دهد. ضمنا با توجه به اینکه سیستم های دولتی مکلف به پرداخت برمبنای حساب های متمرکز بانک مرکزی هستند این امکان در سیستم فراهم گردیده است و از سویی امکان تعریف چند شناسه بودن نیز فراهم گردیده است.

شرکت تلاشگران جزیره رویا تولیدکننده محصولات نرم افزاری متعدد در حوزه سلامت کشور از جمله نرم افزار داروخانه، آزمایشگاه، نوبت دهی، مطب، کلینیک، مدیریت بیمارستانی و هوش تجاری می باشد.