نسخه نویسی

نرم افزار مدیریت نسخه نویسی

معرفی نرم افزار مدیریت نسخه نویسی سلامت نگار این مطب با هدف نشان دادن و معرفی بخش نسخه نویسی در سامانه مطب و کلنیک سامانه

Clinical trial registration system

سامانه ثبت کارآزمایی بالینی

یکی از مهمترین نیازهای مراکز پژوهشی و محققین در هنگام اجرای یک کارآزمایی بالینی دسترسی به سامانه ای برخط جهت اجرای کلیه مراحل  پژوهش می

سامانه سلامت من

با گسترش تکنولوژی و استفاده از فن آوری اطلاعات در حوزه سلامت با تحولی عظیم در سبک ارائه خدمات بهداشتی درمانی مواجه هستیم. افزایش اطلاعات

پیاده سازی نظام ارجاع - salamatnegar

پیاده سازی سرویس نظام ارجاع

طراحی و پیاده سازی سرویس نظام ارجاع   ایجاد بستر ارجاع الکترونیک در سامانه پرونده الکترونیک به استناد بندهایی از قانون توسعه پنج ساله ششم

launching-pregnant-mothers-identification-service

سرویس شناسایی مادران باردار

در راستای سیاست های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، شرکت تلاشگران جزیره رویا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدام به طراحی و راه

Informing expectant mothers

پروژه مشترک با سازمان ملل متحدد

پروژه مشترک با دفتر سلامت خانواده و جمعیت سازمان ملل متحدد (UNFPA)   یکی از مهمترین وظایف هر سیستم ارائه­دهنده خدمات بهداشتی، آگاه­سازی افراد نسبت