نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتریان

این سامانه موجب ایجاد رویه‌های استاندارد در رسیدگی به درخواست‌های مشتریان شده است و مدیران سازمان در هر زمان می‌توانند وضعیت و کیفیت رسیدگی به درخواست‌های مشتریان را مشاهده و ارزیابی کنند.

background

شرکت تلاشگران جزیره رویا در راستای ارائه ویژگی های پیشرفته اقدام به طراحی نرم افزار پشتیبانی مشتریان سلامت نگار با امکاناتی همچون: تیکتینگ، گردش کار، ارجاع و پایگاه دانش نموده است.

اصلی ترین راه ورود مشتریان و ارائه درخواست در مجموعه های کاری استفاده از سیستم پشتیبانی مشتریان می باشد این شیوه به مشتریان اطمینان لازم از پیگیری فرآیند و دریافت پاسخ لازم را خواهد داد. سامانه تیکتینگ آنلاین سلامت نگار موجب ایجاد رویه‌های استاندارد در رسیدگی به درخواست‌های مشتریان شده است و مدیران سازمان در هر زمان می‌توانند وضعیت و کیفیت رسیدگی به درخواست‌های مشتریان را مشاهده و ارزیابی کنند.

background

ویژگی های فنی

برخی از ویژگی های مهم نرم افزار تیکتینگ تحت وب سلامت نگار:

شرکت های کوچک

هزار تومان ۳۰ ماهیانه
 • تعریف زمان کاری و مدیریت نوبت دهی
 • نوبت دهی نظام ارجاع
 • نوبت دهی اینترنتی
 • اتصال آنلاین به سرویس استعلام هویت
 • اتصال آنلاین به سرویس استحقاق بیمه
 • ثبت اطلاعات تشخیص
 • نسخه نویسی الکترونیک
 • مدیریت سوابق بیمار
 • نمودارهای رشد کودکان
 • دسترسی به گزارشات تجمیعی
 • ویزیت آنلاین
 • سرویس پیامکی بیمار
 • قابلیت تعریف ۵ کارشناس

شرکت های متوسط

هزار تومان ۵۰ ماهیانه
 • تعریف زمان کاری و مدیریت نوبت دهی
 • نوبت دهی نظام ارجاع از سرویس وزارت بهداشت
 • نوبت دهی اینترنتی
 • اتصال آنلاین به سرویس استعلام هویت
 • اتصال آنلاین به سرویس استحقاق بیمه
 • ثبت اطلاعات تشخیص
 • نسخه نویسی الکترونیک
 • مدیریت سوابق بیمار
 • نمودارهای رشد کودکان
 • دسترسی به گزارشات تجمیعی
 • ویزیت آنلاین
 • سرویس پیامکی بیمار
 • قابلیت تعریف ۱۰ کارشناس

شرکت های بزرگ

هزار تومان ۱۰۰ ماهیانه
 • تعریف زمان کاری و مدیریت نوبت دهی
 • نوبت دهی نظام ارجاع از سرویس وزارت بهداشت
 • نوبت دهی اینترنتی
 • اتصال آنلاین به سرویس استعلام هویت
 • اتصال آنلاین به سرویس استحقاق بیمه
 • ثبت اطلاعات تشخیص
 • نسخه نویسی الکترونیک
 • مدیریت سوابق بیمار
 • نمودارهای رشد کودکان
 • دسترسی به گزارشات تجمیعی
 • ویزیت آلاین
 • سرویس پیامکی بیمار
 • قابلیت تعریف نامحدود کارشناس