اخذ گواهی سپاس نرم افزار HIS

شرکت تلاشگران جزیره رویا موفق به اخذ گواهینامه سپاس محصول نرم افزاری مدیریت اطلاعات بیمارستانی گردید.

محصول نرم افزاری با نام تجاری  “نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی سلامت نگار  از نوع   سامانه اطلاعات بیمارستانی   متعلق به   تلاشگران جزیره رویا   به شماره ثبت   ۲۷۴۵۴   ، در جلسه مورخ   ۱۳۹۹/۰۵/۱۶   کمیته ارزیابی نهایی سامانه ها، مورد تاییدمرکز آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و از تاریخ صدور لغایت   ۱۴۰۰/۰۵/۱۶   دارای اعتبار می باشد. این گواهینامه قابل دسترس از سایت مرکز مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت می باشد.

لازم به ذکر است کلیه گواهینامه های اخذ شده توسط مجموعه سلامت نگار قابل دسترسی از منوی محصولات سایت می باشد.