اطلاع رسانی کرونا

در روزهای اخیر نگرانی از شیوع ویروس کرونا در بین مردم افزایش یافته است. دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جهت راهنمایی و پاسخگویی به نگرانی های مردم عزیر ساکن در کلان شهر مشهد مقدس ، اقدام به معرفی برخی از مراکز خدمات جامع سلامت ویژه جهت پاسخگویی نموده است. لیست این مراکز به همراه آدرس به شرح جدول ذیل می باشد.

لیست مراکز منتخب در برنامه کنترل کرونا ویروس

ردیف

نام شهرستان

نام مرکز

آدرس

شماره تلفن

۱

مشهد۱

لشکر

فلاحی۳۰‏-بلوار فاطمیه

۳۵۲۲۲۲۰۷

۲

آب و برق

نبش ویلای ۱۳

۳۸۶۵۷۸۵۸

۳

مشهد۲

پنج تن

بابانظر۴۲‏- چهاراره سوم سمت راست

۳۲۱۷۱۱۱۴

۴

بافتی

گلشهر‏-کرامت۸‏-میدان جوادالائمه

۳۲۵۹۱۵۹۱

۳۲۵۹۱۷۱۶

۵

مشهد۳

سیلو

رسالت۱۶

۳۲۷۴۲۰۶۰

۶

احمدی

بلوار قره­نی‏-چهارراه ابوطالب

۳۷۲۸۵۴۰۰

۳۷۲۶۸۷۱۰

۷

ثامن

امام علی (ع)

انتهای آخوند خراسانی۲۴

۳۸۵۸۰۸۰۶

۳۸۵۹۴۰۸۶

۸

مشهد۵

سیدی

صبای غربی ۱۱

۳۳۸۰۰۱۶۲

۹

ساختمان

شهرک شهید رجائی‏- پورسینای۹

۳۳۷۳۰۰۱۶