واگذاری امور توسعه سامانه پرونده الکترونیک سینا به شرکت تلاشگران جزیره رویا

شرکت تلاشگران جزیره رویا با افتخار اعلام می دارد امور توسعه و بازاریابی سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به این شرکت واگذار گردیده است. سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا از سال ۱۳۹۵ با همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تولید شده است. با توجه به برنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت توسعه سامانه سینا به سایر دانشگاه های متقاضی، اکنون شرکت تلاشگران جزیره رویا با تجربه و سوابق ارزنده، قدم در راه اعتلای نظام سلامت نهاده است.

برخی از ویژگیهای فنی سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا در حوزه ساختار داده:

کار سیستم های EHR جمع آوری دیتا است و در حقیقت این سیستم ها برای کارهای تحقیقاتی و Aggregate نمودن داده ها پیش بینی نشده اند ما برای رفع این نقیصه یک مدل اختصاصی با نام SinaDataModel طراحی کرده ایم که باعث تغییر مدل سنتی ذخیره سازی دیتاها در دیتابیس شده است به گونه ای که همزمان با جمع آوری دیتا، امکان ذخیره سازی با ساختاری متفاوت ، برقراری روابط و گزارش گیری با روشی نوین را فراهم نموده است.

در این مدل با روشی خاص  ETL [۱]کردن دیتا ها از OLTP به OLAP به صورت همزمان صورت می گیرد و این قابلیت را به وجود می آورد که بتوان انواع گزارشات با روابط پیچیده و خاص را با بیگ دیتا گزارش گیری نمود.

ضمن اینکه این مدل قابلیت پشتیبانی از هر نوع داده را دارد، که EHealth System  نیز می تواند از آن استفاده نماید.

ما برای تولید این سیستم حدود ۵ سال تحقیق و توسعه داشته ایم و در حال حاضر در سطح حدود ۵ میلیون نفر جمعیت استان خراسان رضوی فعالیت می نماید. تعداد کاربران کنونی سیستم ۱۰۰۰۰نفر می باشد و با داشتن ۶۰۰۰  archetype در این سیستم تا این لحظه حدود بیش از ۵ میلیارد سلول دیتا ذخیره شده است و ساختار گزارش ساز انحصاری ما اجازه داده تا ۶۰۰۰ فاکتوریل انواع گزارشات ترکیبی داشته باشیم. اکنون در سیستم مدل سازی های متنوعی بکار برده شده است.

[۱] Extract, Transform, Load