ایجاد امکان تجویز داروی ترکیبی در سلامت نگار

امکان تجویز داروی ترکیبی در سامانه مدیریت مطب و کلینیک سلامت نگار فراهم گردید. داروی ترکیبی یک ترکیب ثابت دوز دارویی است که شامل دو یا چند ماده دارویی فعال است که در یک فرم دوز واحد ترکیب شده است که در دوزهای ثابت تولید و توزیع می شود.این فرآیند توسط یک داروساز اتفاق می افتد که بنا به توصیه پزشک مربوطه ترکیب دارو را با دوز های مشخص انجم می دهد.

واژه هایی مانند “دارو ترکیبی” یا “دارو ترکیبی دارویی” می تواند برای یک محصول دارویی رایج باشد ، اگرچه دومی دقیق تر است زیرا دارو ها از ترکیب دارو اتفاق می افتدو سبب می شود که محصولی جدید با دوز جدید حاصل شود.

و همچنین باید از واژه “محصول ترکیبی” در زمینه های پزشکی متمایز باشد، که بدون مشخص شدن بیشتر می تواند به محصولاتی متشکل از انواع مختلفی از محصولات پزشکی مانند ترکیبات دستگاه / دارو در مقایسه با ترکیبات دارویی / دارویی اشاره کند.

لازم به ذکر است این ویژگی براساس ابلاغ سند تبادل داده نسخه نویس از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سامانه سلامت نگار ایجاد گردیده است و پزشکان براحتی می توانند در حین تجویز دارو نسبت به ثبت داروی ترکیبی اقدام نمایند.

 

 

تیکتینگ

نرم افزار پشتیبانی مشتریان

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتریان این سامانه موجب ایجاد رویه‌های استاندارد در رسیدگی به درخواست‌های مشتریان شده است و مدیران سازمان در هر زمان می‌توانند وضعیت و کیفیت رسیدگی به درخواست‌های مشتریان را مشاهده و

غربالگری نوزادان

نرم افزار غربالگری نوزادان

از سال ۱۳۸۳ برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیل کتون اوریا در کشور ایران آغاز گردیده است. در طی این سالیان با اضافه شدن چند برنامه جدید، هیچ برنامه نرم افزاری جامعی برای این فرآیند طراحی نگردیده

پرونده سپاس

پیاده سازی سرویس های سپاس

با عنایت به ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تبادل داده سرویس های نسخه نویسی و نسخه پیچی درمانگاه های خصوصی از بستر دیتاس وزارت بهداشت، شرکت تلاشگران جزیره رویا که کلیه