ایجاد نمودارهای رشد براساس الگوی CDC

شناخت رشد و نمو طبیعى، براى تمام افرادى که از کودکان مراقبت مى کنند، ضرورى است. با توجه به این شناخت، این امکان به وجود مى آید تا هرگونه انحراف از الگوى طبیعى سریعتر تشخیص داده شده و از عوارض آن پیشگیرى گردد. منحنى های رشد براى پیگیرى ّ وضعیت رشد کودکان در طول زمان ّ طراحى شده است به نوعى که تغییرات وزن در زمانهاى مختلف قابل تفسیر باشد. یک الگو از سوی سازمان جهانی بهداشت برای کودکان زیر ۵ سال در کشور ما هم اکنون در حال استفاده می باشد و الگوی مرکز کنترل بیماریها آمریکا CDC که برای کودکان ۲ تا ۱۸ سال تهیه شده است .

سلامت نگار در فاز اول براساس الگوی کشوری اقدام به طراحی نمودارهای رشد برای کودکان زیر ۵ سال نمود. با توجه به درخواست متخصصین کودکان، نمودارهای

Weight-for-age،Stature-for-age , BMI-for-age  براساس الگوی CDCدر سامانه سلامت نگار طراحی گردید و اکنون در دسترس کاربران می باشد.

تیکتینگ

نرم افزار پشتیبانی مشتریان

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتریان این سامانه موجب ایجاد رویه‌های استاندارد در رسیدگی به درخواست‌های مشتریان شده است و مدیران سازمان در هر زمان می‌توانند وضعیت و کیفیت رسیدگی به درخواست‌های مشتریان را مشاهده و

غربالگری نوزادان

نرم افزار غربالگری نوزادان

از سال ۱۳۸۳ برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیل کتون اوریا در کشور ایران آغاز گردیده است. در طی این سالیان با اضافه شدن چند برنامه جدید، هیچ برنامه نرم افزاری جامعی برای این فرآیند طراحی نگردیده

پرونده سپاس

پیاده سازی سرویس های سپاس

با عنایت به ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تبادل داده سرویس های نسخه نویسی و نسخه پیچی درمانگاه های خصوصی از بستر دیتاس وزارت بهداشت، شرکت تلاشگران جزیره رویا که کلیه