رسیدگی برخط سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی

سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری با هدف دستیابی به دولت الکترونیک و حذف دفترچه های کاغذی گام بلندی را برنامه ریزی نمودند. سازمان های بیمه گر با کمک آزمایشگاه های همکار اقدام به ارزیابی سامانه های نرم افزاری نموده است. سلامت نگار با مجموعه نرم افزاری گسترده از جمله نوبت دهی، مطب، کلینیک، داروخانه، آزمایشگاه و HIS پس از ارزیابی در مورخه یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ موفق به اخذ تائیدیه نهایی از سازمان تامین اجتماعی و در مورخه ۲ بهمن نیز تائیدیه نهایی و اتصال به سرویس اصلی بیمه سلامت را کسب نموده است.

اکنون تمامی مراکز آزمایشگاهی، مطب ها و کلینیک ها می توانند با استفاده از سامانه سلامت نگار بجای آنکه به ازای هر مراجعه کننده به سامانه های اختصاصی سازمان ها مراجعه کنند، مستقیما تمام اقدامات و درخواست های دارو، آزمایش و پاراکلینیک را در سامانه ثبت نمایند و از ویژگی ارسال برخط به سازمان های بیمه گر استفاده نمایند.

ضمنا قابل ذکر است پیاده سازی قوائد سازمان های بیمه گر مانع ارسال داده ها بر بستر سرویس سپاس وزارت بهداشت نبوده و در سامانه این امکان نیز فراهم می باشد.

Digital signature of electronic prescription

امضای دیجیتال نسخه های الکترونیکی

پیاده سازی سرویس امضا دیجیتال برای اولین بار در کشور با همکاری شرکت تلاشگران جزیره رویا     براساس قانون ابلاغی مجلس شورای اسلامی اجرای امضای دیجیتال نسخ الکترونیک به عنوان یک وظیفه قانونی بر

صندوق جمعیت سازمان ملل

همکاری در اجرای پروژه مشترک UNFPA

همکاری در اجرای پروژه مشترک دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با صندوق جمعیت سازمان ملل     در راستای سیاست های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت

غربالگری نوزادان

برنامه غربالگری متابولیک ارثی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با توجه به اجرای موفق برنامه پیشگیری و کنترل PKU  و TSH نوزادان و وجود زیرساختهای لازم از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به برنامه ریزی جهت اجرای برنامه پیشگیری