سامانه مدیریت اطلاعات و هوش تجاری

سامانه مدیریت اطلاعات و هوش تجاری

امروزه اکثر سازمان ها دارای حجم وسیعی از اطلاعات بوده ولی بدلیل نبود ابزار مناسب برای تحلیل و مصور سازی داده ها، بیش از ۸۰  درصد داده های جمع آوری شده هیچگاه مورد استفاده قرار نمی گیرد. یکی از مهمترین و قوی ترین ابزارهای بروز دنیا، برای مصور سازی داده ها، نرم افزار Power BI می باشد که به هوش کسب و کار معروف می باشد. شرکت تلاشگران جزیره رویا با تجربه و توان فنی بالا در تولید، توسعه، پشتیبانی، تحلیل داده های سلامت و مصور سازی آن ،اقدام به ایجاد داشبوردهای مدیریتی در حوزه بهداشت و همچنین درمان که در اعتباربخشی بیمارستان و ارزیابی کارشناسان و ناظران بیرونی و مدیریت صحیح و علمی منابع اثرگذار می باشد نموده است.

هوش تجاری، مجموعه ای از تکنیک ها و ابزارها برای تبدیل داده های خام به اطلاعات معنی دار و مفید برای اهداف تحلیل کسب و کار می باشد. فناوریهای هوش تجاری قادر به مدیریت حجم زیادی از داده های غیرساختارمند هستند تا فرصت های کسب و کار استراتژیک جدید شناسایی، توسعه یافته و یا ایجاد گردد. هدف هوش تجاری مهیا نمودن امکان تفسیر آسان حجم داده های زیاد است. شناسایی فرصتهای جدید و پیاده سازی یک استراتژی موثر بر مبنای مشاهدات می تواند برای کسب و کار مزیت بازار رقابتی و پایداری طولانی مدت را ایجاد نماید.

ابزارهای هوش تجاری مبتنی بر پرس و جوها طی سالهای متمادی ابزارهای رایج مورد استفاده جهت پشتیبانی تصمیم بوده اند و در حال حاضر انواع مختلفی از این نرم افزارها در بازار موجود است. برخی از این نرم افزارهای از انعطاف پذیری و برخی دیگر از کارآیی بالایی برخوردارند. با این وجود همه این نرم افزارها دارای یک ضعف عمده هستند و آن عدم توانایی آنها در برقراری ارتباطات بین عناصر داده است.

 • اهداف سامانه سامانه مدیریت اطلاعات و هوش تجاری:

  • مشخص نمودن وضع کنونی داده های موجود از نظر کیفیت داده ها جهت تحلیل و مصور سازی
   • تصحیح روال جمع آوری داده ها و افزایش کیفیت داده های دریافتی از سامانه ها
   • تصحیح مدلهای اتصال داده های مختلف سازمان به یکدیگر
   • توسعه معماری فنی سرورهای نمایش گزارشات
   • انتشار دانش هوش تجاری و انباره های داده در سطوح مدیریتی سازمان
   • بازیافتن و تطبیق دادن دادهها از منابع گوناگون
   • بررسی اطلاعات و داده های سازمانی بر اساس معیار و شاخصهای سازمانی در هر زمان
  •  
 • شرکت تلاشگران جزیره رویا پروژه هوش تجاری بیمارستان فوق تخصصی رضوی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد را اجرا نموده است که منجر به رضایت بسیار بالای سیستم مدیریتی گردیده است.