سایت جدید نوبت دهی سلامت نگار

شرکت تلاشگران جزیره رویا در راستای تداوم  توسعه مجموعه نرم افزارهای سلامت نگار و در راستای کسب رضایت مشتریان اقدام به باز طراحی سامانه مدیریت نوبت دهی خود نموده است.  قابل ذکر است در سایت جدید نوبت دهی خدمات گسترده تری همچون خدمات دفاتر پیشخوان دولت و مراکز تصویربرداری اضافه شده است.

لازم به ذکر است  شرکت تلاشگران جزیره رویا با هدف جامعیت در ساختار ارائه خدمت و با سابقه طراحی و توسعه نرم افزارهای حوزه سلامت از جمله نرم افزار مطب و کلینیک(CIS)، نوبت دهی (HQS)، آزمایشگاه (LIS)، داروخانه (PIS)، مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) و همچنین توسعه سامانه پرونده سلامت سینا، نمایشگر پرونده الکترونیک  سلامت،  نرم افزار ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر کشوری و سامانه سلامت من، اقدام نموده است.