سیستم جوابدهی تصویربرداری سلامت نگار

رادیولوژی (RADIOLOGY) یا علم تصویر برداری از بدن، کلمه متداول در صنعت بهداشت و سلامت کشور است و مراکز رادیولوژی در سراسر کشور، یکی از مراکز پر مراجعه بیماران در طول روز است. یکی از بخش های سیستم تصویربرداری امکان جوابدهی بیماران به صورت متمرکز در نرم افزار می باشد. شرکت تلاشگران جزیره رویا از یک سیستم داینامیک پاسخدهی برای کلیه مراکز تصویربرداری در نرم افزار جامع سلامت نگار بهره می برد. این سیستم با قابلیت ایجاد متن های از پیش آماده، امکان تغییرات سریع در متن و ارسال به دستگاه چاپگر را فراهم نموده است.

این سیستم برای بخش های زیر کارآیی دارد:

رادیولوژی

سونوگرافی

سی تی اسکن

MRI

آندوسکوپی

اسپیرومتری

آنکولوژی

پاتولوژی