طراحی اپلیکیشن موبایل سینا

شرکت تلاشگران جزیره رویا که دارنده حق نشر وتوسعه سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا در سطح کشور می باشد در جهت تسریع در فرآیند واکسیناسیون اقدام به طراحی اپلیکیشن موبایل سینا نموده است.

لازم به ذکر است این اپ که بر روی نسخه اندروید قابل نصب می باشد قابلیت استعلام نوبت دهی واکسن، استعلام کدملی و استعلام TTAC را دارا می باشد و سرعت ثبت داده های واکسیناسیون را بالا برده است.

در حال حاضر سامانه سینا در دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، آبادان، ایران، تربت جام، تربت حیدریه و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، سازمان بهزیستی و …  نصب می باشد.