طراحی سامانه نظام مراقبت سندرومیک وزارت بهداشت

طراحی سامانه نظام مراقبت سندورمیک متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به پیمان های قبلی و تجربه در مدیریت پروژه های ملی و نیز همزمانی قریب الوقوع پاندمی کووید ۱۹ با آنفولانزا و لزوم سرعت عمل در پیاده سازی به شرکت تلاشگران جزیره رویا واگذار گردیده است.

مقدمه و لزوم طراحی نظام مراقبت سندرومیک:

با توجه به خطرات شیوع بیماری‌های واگیر در طی سالیان طولانی، اهمیت مراقبت از بیماری‌های واگیر از دیرباز شناخته شده بود. به همین دلیل در نظام بهداشتی مدرن همواره توجهی خاص با آن مبذول گردیده است. وجود قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیر مصوب سال ۱۳۲۰ و اصلاحات سال ۱۳۴۷ نشان­دهنده درک اهمیت موضوع بیماری‌های واگیر از سال­های دور است.

نظام مراقبت موجود بیماری‌های واگیر با استفاده از توانمندی بسیار بالای شبکه خدمات بهداشتی درمانی اولیه کشور، موفقیت بسیار خوبی در شناسایی اپیدمی‌ها و طغیان‌های بیماری‌های کشور داشته است و با استفاده از آزمایشگاه‌های موجود برای شناسایی عوامل ایجادکننده آنها تلاش کرده است. فهرست بیماری‌های مشمول گزارش­دهی الزامی به شرح ذیل است:

بیماری‌های مشمول گزارش‌دهی :

لیست بیماریهای عمده تحت مراقبت جاری کشور:

فلج اطفال( پولیومیلیت) – سرخک و بیماریهای بثوری تب دار-کزاز نوزادی و کزاز بالغین- سل – مالاریا – تب خونریزی دهنده کریمه کنگو(CCHF) – آنفلوانزای انسانی- آنفلوانزای پرندگان- کورونا ویروس(MERS)- تب زرد – تب دنگی- چیکونگونیا – زیکا- تب راجعه- -تولارمی(تب خرگوشی)- طاعون- تیفوس- سیاه زخم- هاری و حیوان گزیدگی- دیفتری- سیاه سرفه – سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی – مننژیت- وبا (التور) – شیگلوز- مسمومیت های غذایی- بوتولیسم- بروسلوز(تب مالت)- تیفوئید(حصبه) -جذام- فاسیولازیس- لپتوسپیروز- لیشمانیوز جلدی- لیشمانیوز احشایی- هپاتیت های ویروسی A،E،B،C – عفونت های آمیزشی(STI)- سفلیس- سوزاک- HIV/AIDS- پدیکولوز-گال-مارگزیدگی – عقرب گزیدگی- هرگونه افزایش غیر قابل انتظار سایر بیماریهای واگیر- شک به بیماری واگیردار نوپدید

لیست سندرم های واگیر تحت مراقبت کشور:

 • فلج شل حاد (مهم ترین تشخیص افتراقی: فلج اطفال-گیلن باره- انواع مسمومیت-گزش حیوانات و حشرات سمی-عوارض واکسیناسیون)
 • سندرم شبه انفلوانزا (مهم ترین تشخیص های افتراقی: انفلوانزا-پاراانفلوانزا-سیاه سرفه-کورونا ویروس-کووید ۱۹ – مرس و سارس)
 • عفونت شدید حاد تنفسی ( مهم ترین تشخیص های افتراقی:انفلوانزا-سل-سیاه سرفه-دیفتری-سرخک-سیاه زخم-تولارمی-طاعون):
 • تب و راش حاد

الف : تب و راش حاد ماکولوپاپولر(مهم ترین تشخیص های افتراقی:مننگوکوکسمی-سرخک-سرخجه-منونوکلئوز عفونی-CCHF-چیکون گونیا-دانگ-سیفلیس-تیفوس-تیفویید-راش دارویی-گزش حشرات)

ب تب و راش حاد غیر ماکولوپاپولر: ( مهم ترین تشخیص های افتراقی: آبله-آبله مرغان-سیاه زخم-تولارمی-لیشمانیوز-گال):

 • تب و خونریزی( بدون تروما): (مهم ترین تشخیص های افتراقی CCHF-مننگوکوکسمی-تیفوئید-دانگ-تب زرد-ایبولا-چیکونگونیا –سرخک-مالاریای شدید-لپتوسپیروز-سپتی سمی):
 • مسمومیت غذایی: (مهم ترین تشخیص های افتراقی: مسمومیت با عوامل شیمیایی-مسمومیت با عوامل باکتریایی،ویروسی،قارچی،انگلی-مسمومیت با فلزات سنگین-مسمومیت با سموم-تب مالت-مسمومیت با الکل):
 • اسهال حاد غیرخونی (مهم ترین تشخیص های افتراقی: اسهالهای ناشی از عوامل میکربی،ویروسی،پارازیتی- وبا- تب مالت- عوامل شیمیایی):
 • اسهال خونی( مهم ترین تشخیص های افتراقی: شیگلا-آمیبیاز-سالمونلا-فلزات سنگین-سیاه زخم-انواع دیگر التور):
 • زردی حاد (مهم ترین تشخیص های افتراقی: انواع هپاتیت-مالاریای شدید-لپتوسپیروز-بورلیوز-تب زرد-فاسیولازیس-مسمومیت های شیمیایی-مسمومیت های قارچی):
 • تب و علایم نورولوژیک(عصبی)(مهم ترین تشخیص های افتراقی:انواع مننژیت-انواع آنسفالیت-انفلوانزا-آبله مرغان-هاری- مالاریای مغزی-سیاه زخم-طاعون-مسمومیت با سرب،جیوه،ارگانوفسفره،حلال های صنعتی ):
 • تب طول کشیده (مهم ترین تشخیص های افتراقی: سل-مالاریا-بروسلوز-تیفوئید-بورلیوز-لپتوسپیروز-دانگ-کالاآزار-تب کیو-انواع هپاتیت-HIV/AIDS):
 • شوک عفونی( مهم ترین تشخیص های افتراقی: مننگوکوکسمی-تیفوئید-بروسلوز-طاعون-انفلوانزا-کورونا ویروس-سارس-مالاریا-وبای خشک-تب های خونریزی دهنده-سیاه زخم):
 • مرگ ناگهانی غیرمنتظره ( مرگ مشکوک) ( مهم ترین تشخیص های افتراقی: آنسفالیت-مننژیت-عفونت های شدید-وبا-طاعون-مسمومیت های شدید-مارگزیدگی-مصرف الکل و مواد مخدر):
 • سندرم تب و تورم غدد لنفاوی(مهمترین تشخیص های افتراقی طاعون-تولارمی)
 • سرفه مزمن

اهداف پروژه:

 • شناسائی بهنگام سندرم ها (علائم کلیدی) بیماریهای مستعد همه گیری و صدور هشدار اولیه
 • ثبت و به روز رسانی لحظه ای وضعیت گسترش و انتشار بیماریهای تحت مراقبت که بوسیله سندرم هاپوشش داده میشوند و تولید گزارشات اتوماتیک مورد نیاز مسئولان و تصمیم گیران
 • پیش بینی وضعیت بروز و شیوع بیماریهای تحت مراقبت
 • طراحی مداخلات بهداشتی کنترلی و پیشگیرانه بر اساس وضعیت بروز بیماریهای تحت مراقبت
 • اشراف مدیریتی بر عملکرد و فعالیت و پویایی سیستم مراقبت