عدم نیاز ورود به سایت سازمان های بیمه گر

شرکت تلاشگران جزیره رویا با هماهنگی سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی اقدام به پیاده‌سازی رابط‌ های برنامه‌نویسی کاربردی در نرم افزار سلامت نگار نموده است.

اکنون تمام پزشکان و مراکز درمانی این امکان را دارند که بدون ورود به سایت های اختصاصی این سازمان ها از مسیر سامانه سلامت نگار برای افراد دارای بیمه سلامت یا تامین اجتماعی اقدام به پذیرش، تجویز دارو، آزمایش، تصویربرداری و … نمایند و رسیدگی آنها نیز به صورت برخط انجام گیرد و تمام داروخانه ها، مراکز تصویربرداری، آمایشگاه ها و … می تواننند درخواست پزشکان و مراکز درمانی را دریافت نمایند.

گواهینامه اخذ شده از سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت از سایت های اختصاصی این سازمان ها قابل دریافت و مشاهده می باشد.