مشاهده سوابق بیماران در مجموعه نرم افزارهای سلامت نگار

یکی از ویژگی های یک نرم افزار تحت وب کلینیکی امکان مشاهده سوابق بیماران در سامانه می باشد. سامانه سلامت نگار که توسط شرکت تلاشگران جزیره رویا تهیه شده است، از این ویژگی در جای جای سامانه بهره برده است. در پذیرش بیمار با جستجوی کد ملی و یا نام و نام خانوادگی امکان مشاهده سوابق بیمار در همان مرکز درمانی امکان پذیر می باشد.

یکی از چالش های سامانه های الکترونیک عدم وجود کد ملی برای کودکان تا زیر یکماه می باشد و در این مواقع مراکز درمانی برای ثبت این کودکان و در آینده مشاهده سوابق مشکل دارند اکنون این امکان در سلامت نگار ایجاد شده است و در هنگام پذیرش نوزاد کافیست کد ملی مادر در بخش اطلاعات پایه نوزاد ثبت گردد در مراجعات آینده می توان با جستجوی کد ملی مادر به نوزاد مربوطه رسید و در صورتی که کد ملی اخذ شده باشد می توان کد ملی نوزاد را ثبت نمود. این ویژگی مخصوصا برای متخصصین اطفال و نرم افزار آزمایشگاه که ثبت هیپوتیروئیدی دارند بسیار حائز اهمیت است.

این ویژگی در کانال آپارات ما به صورت تصویری در دسترس کاربران می باشد.