نوبت دهی سلامت نگار

سایت نوبت دهی سلامت نگار با هدف مدیریت مراجعات به مطب ها و درمانگاههای خصوصی فعالیت خود را آغاز نموده است.

مراجعین محترم می توانند بسادگی و بسرعت پزشک مورد نظر خود را انتخاب و از نوبت های در نظر گرفته شده مطلع شوند. در این سیستم امکان جستجوی پزشک، مرکز درمانی، شهر و تخصص وجود دارد. سابقه نوبت های بیمار ذخیره می شود و در نوبت های بعدی مراجعه نیازی به ثبت مجدد اطلاعات هویتی وجود ندارد.