هوش تجاری در بیمارستانهای هوشمند

زمینه های کاربرد ابزار هوش تجاری در بیمارستان هوشمند

امروزه اکثر سازمان ها دارای حجم وسیعی از اطلاعات بوده ولی بدلیل نبود ابزار مناسب برای تحلیل و مصور سازی داده ها، بیش از ۸۰ درصد داده های جمع آوری شده هیچگاه مورد استفاده قرار نمی گیرد. یکی از مهمترین و قوی ترین ابزارهای بروز دنیا، برای مصور سازی داده ها، نرم افزار Power BI می باشد که به هوش کسب و کار معروف می باشد. شرکت تلاشگران جزیره رویا با تجربه و توان فنی بالا در تولید، توسعه، پشتیبانی، تحلیل داده های سلامت و مصور سازی آن ،اقدام به ایجاد داشبوردهای مدیریتی در حوزه بهداشت و همچنین درمان که در اعتباربخشی بیمارستان و ارزیابی کارشناسان و ناظران بیرونی و مدیریت صحیح و علمی منابع اثرگذار می باشد نموده است.

زمینه های کاربرد ابزار هوش تجاری در بیمارستان هوشمند:
۱- امکان فراخوانی داده از هرنوع سورس و هر نوع نرم افزار HIS
۲- امکان دسترسی آنلاین و آفلاین به گزارشات در موبایل، تبلت، لب تاب یا سیستم رومیزی
۳- امکان ایجاد گزارشات متنوع
۴- امکان ایجاد ارتباط بین مدل های مختلف داده
۵- امکان ایجاد داشبورد براساس مدل های آماری
۶- امکان ایجاد داشبورد براساس مدل های داده کاوی
۷- امکان ایجاد داشبورد با مدل های ریاضی پیشگویانه
۸- امکان ایجاد داشبورد مدیریتی
۹- امکان ایجاد داشبورد مدیریتی عملکرد پرسنل
۱۰- امکان ایجاد داشبورد مدیریت انبارها
۱۱- امکان ایجاد داشبورد مدیریتی مصرفی کالا و تجهیزات پزشکی
۱۲- امکان ایجاد داشبورد مدیریت تخت و بیمار
۱۳- امکان ایجاد داشبورد مدیریتی تغذیه
۱۴- امکان ایجاد داشبورد مدیریتی دارو
۱۵- امکان ایجاد داشبورد مدیریت سرویس نوبت دهی
۱۶- امکان ایجاد داشبورد مدیریت آزمایشگاه
۱۷- امکان ایجاد داشبورد مدیریت رجیستری بیماریها
۱۸- امکان ایجاد داشبورد روند شاخص های بیمارستانی
۱۹- امکان ایجاد داشبورد مدیریتی EFQM
۲۰- امکان ایجاد داشبورد براساس سنجه های رتبه بندی بیمارستان