ویژگی های خاص پرونده الکترونیک سلامت سینا

ویژگی های خاص پرونده الکترونیک سلامت سینا چیست؟

سبک جدید ارائه خدمات در سیستم بهداشتی، تعدد مسئولیت های ارائه دهندگان خدمت، گستردگی جمعیت تحت پوشش، جابجایی دائمی جمعیت، تعدد فرم های آماری، تعدد برنامه های نرم افزاری، نبود نظام اماری الکترونیک مبتنی بر خدمت از سطوح محیطی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی را بر آن داشت تا براساس پروتکل های استاندارد بین المللی نسبت به طراحی پرونده الکترونیک سلامت اقدام نماید.

کار سیستم های EHR جمع آوری دیتا است و در حقیقت این سیستم ها برای کارهای تحقیقاتی و Aggregate نمودن داده ها پیش بینی نشده اند ما برای رفع این نقیصه یک مدل اختصاصی با نام SinaDataModel طراحی کرده ایم که باعث تغییر مدل سنتی ذخیره سازی دیتاها در دیتابیس شده است به گونه ای که همزمان با جمع آوری دیتا، امکان ذخیره سازی با ساختاری متفاوت ، برقراری روابط و گزارش گیری با روشی نوین را فراهم نموده است.

در این مدل با روشی خاص  ETL (Extract, Transform, Load)کردن دیتا ها از OLTP به OLAP به صورت همزمان صورت می گیرد و این قابلیت را به وجود می آورد که بتوان انواع گزارشات با روابط پیچیده و خاص را با بیگ دیتا گزارش گیری نمود.

ضمن اینکه این مدل قابلیت پشتیبانی از هر نوع داده را دارد، که EHealth System  نیز می تواند از آن استفاده نماید.

تیم شرکت تلاشگران جزیره رویا که امور بازاریابی و توسعه سامانه سینا را برعهده دارد به همراه تیم بزرگی از کارشناسان زبده معاونت بهداشت دانشگاه مشهد برای تولید این سیستم حدود ۵ سال تحقیق و توسعه داشته اند و در حال حاضر در سطح حدود ۵ میلیون نفر جمعیت استان خراسان رضوی مشغول به فعالیت می باشد. تعداد کاربران کنونی سیستم ۷۰۰۰ نفر می باشد و با داشتن ۶۰۰۰  archetype در این سیستم تا این لحظه حدود ۹۰۰ میلیون سلول دیتا ذخیره شده است و ساختار گزارش ساز انحصاری ما اجازه داده تا ۶۰۰۰ فاکتوریل انواع گزارشات ترکیبی داشته باشیم.

وجود ساختار الکترونیک برای اولین بار در این کشور شرایطی را بوجود آورده که بتوان به داده های با حجم بسیار زیاد دسترسی پیدا نمود. اکنون امکان انجام مطالعات population-based با روش های نمونه گیری صحیح وجود دارد. با داده های موجود در سینا می توان با انواع تکنیک های data mining به کشف روابط  پرداخت . امکان مشاهده و بررسیoutcome   و تدارک مطالعات case control  وجود دارد. آشنایی با ساختار سامانه سینا برای هر پژوهشگری که تصمیم به انجام کاری های پژوهشی متفاوت دارد ضروری می باشد.