پیوستن دانشگاه های گیلان، لارستان، گراش و رفسنجان به سلامت نگار

دانشگاههای گیلان، لارستان، گراش و رفسنجان به سلامت نگار پیوستند. این دانشگاهها پس از ارزیابی فنی نرم افزارهای LIS و CIS سلامت نگار از آن بهره می برند.

لازم به ذکر است شرکت تلاشگران جزیره رویا برای محصول نرم افزاری سلامت نگار گواهینامه های متعدد شامل موارد ذیل کسب نموده است:

۱- گواهینامه نظام صنفی رایانه ای

۲- گواهینامه رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک

۳ تائیدیه فنی نرم افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۴- گواهینامه سپاس نرم افزار آزمایشگاه

۵- گواهینامه سپاس نرم افزار کلینیک

۶-گواهینامه پیاده سازی قواعد تامین اجتماعی و بیمه سلامت در محصول آزمایشگاه و کلینیک

۷- امکان ارسال نسخه نویسی الکترونیک از مسیر دیتاس وزارت بهداشت

نرم افزار سلامت نگار در دانشگاههای متعدد از جمله بیرجند، اسفراین، تربت حیدریه، تهران، ایران، البرز و … و همچنین در مراکز خصوصی متعددی فعال می باشد.