کارت واکسن کرونا

شرکت تلاشگران جزیره رویا به درخواست دانشگاههای علوم پزشکی استفاده کننده از سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا جهت مشاهده و پرینت کارت واکسن کرونا و همچنین جواب آزمایش کووید اقدام به راه اندازی پورتال سلامت نگار و در دانشگاه مشهد اختصاصی به نام سلامت من نموده است.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات موردنیاز با مراجعه به سامانه سلامت‌نگار در دانشگاه تربت حیدریه به آدرس اینترنتی http://phr.thums.ac.ir/   این ادرس در دانشگاه تربت جام http://phr.trjums.ac.ir/  و در دانشگاه مشهد https://onehealth.mums.ac.ir/ می باشد.

متقاضیان با وارد کردن شماره ملی و شماره پذیرش خود می‌توانند جواب آزمایش کرونا و کارت واکسن خود را دریافت نمایند.

 لازم به ذکر است به افراد پس از دریافت خدمات، شماره پذیرش پیامک می‌شود که از با استفاده از آن می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را به‌دست آورند.