سامانه مدیریت اطلاعات و هوش تجاری

install printer

نصب و تنظیمات چاپگر

جهت نصب و راه اندازی چاپگر به روش زیر اقدام کنید: ابتدا فایل فشرده نصب و تنظیمات چاپگر را دانلود نموده و آنرا در درایو