راهنمای نصب دستگاه کارت خوان

credit-card-machine

دستگاه کارت خوان بانک پارسیان

جهت نصب و راه اندازی دستگاه کارت خوان بانک پارسیان فایل ها و راهنمای آنرا از کلید زیر دانلود نمایید

parsian bank

 


 

دستگاه کارت خوان سامان کیش

جهت نصب و راه اندازی دستگاه کارت خوان سامان کیش فایل ها و راهنمای آنرا از کلید زیر دانلود نمایید

Saman Kish

 


 

دستگاه کارت خوان بانک ملت

جهت نصب و راه اندازی دستگاه کارت خوان بانک ملت فایل ها و راهنمای آنرا از کلید زیر دانلود نمایید

bank-mellat-logo

 


 

دستگاه کارت خوان بانک ملی

جهت نصب و راه اندازی دستگاه کارت خوان بانک ملی فایل ها و راهنمای آنرا از کلید زیر دانلود نمایید