سیستم گزارش دهی عملکرد داروخانه

سیستم دارویی

در نظام شبکه بهداشت و درمان ارائه خدمات دارویی در بسیاری از مراکز به بخش خصوصی واگذار گردیده است. این موضوع مخصوصا در برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر پررنگ تر است. در حال حاضر داروخانه های طرف قرارداد جهت اخذ مطالبات در پایان ماه دیسکتی را حاوی اطلاعات دارویی به شبکه های بهداشت و درمان ارسال می نماید و مسئول امور دارویی با دشواریهایی نسبت به بررسی اقدام می نماید.

یکی از نیازهای امروز سیستم بهداشت و درمان امکان بازخوانی فایل های خروجی نرم افزارهای داروخانه می باشد. فرمت های خروجی براساس استانداردهای بیمه های پایه می باشد.

شرکت تلاشگران جزیره رویا در راستای توسعه و تکامل مجموعه نرم افزاری سلامت نگار اقدام به طراحی بخش بارگزاری نسخ و داشبوردهای مدیریتی دارویی نموده است. با این سیستم در بخش پزشک خانواده امکان تسویه حساب مالی با داروخانه های طرف قرارداد مراکز خدمات جامع سلامت فراهم گردیده است.

ویدئوی آموزشی این بخش در صفحه اختصاصی شرکت در سایت آپارات بارگزاری شده است.