نرم افزار بررسی نسخ دارویی

سیستم دارویی

خدمات امور دارویی در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی با اولویت به بخش خصوصی واگذار می شود. بخش خصوصی از نرم افزارهای متنوعی جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان استفاده می نماید و یکی از چالش های مسئولین امور دارویی شبکه های بهداشت و درمان بررسی نسخ و محاسبات مطالبات داروخانه های طرف قرارداد می باشد.

بدلیل استفاده از نرم افزارهای متنوع در حوزه داروخانه ها، تجمیع داده های دارویی کار دشواری بوده و از سویی مسئولین امور داوریی نیازمند بررسی میانگین نسخ تجویزی، بررسی قیمت نسخ، بررسی پرهزینه ترین داروها و …. می باشند که در شرایط کنونی با دشواری همراه می باشد.

شرکت تلاشگران جزیره رویا در راستایی تجمیع کلیه نیازهای حوزه سلامت در نرم افزار سلامت نگار اقدام به طراحی ماژول بررسی نسخ و مصورسازی داده های دارویی نموده است. در این مازول مسئولین امور دارویی می توانند فایل های دریافتی داورخانه ها را با هر فرمتی در سامانه آپلود نموده و در بخش داشبورد به بررسی جزئیات و شاخص های برنامه بپردازند.

فیلم آموزشی شیوه استفاده از این ماژول در کانال رسمی شرکت در آپارات قابل دسترس می باشد.