پذیرش گروهی آزمایشگاه

Salamatnegar - سلامت نگار - نرم افزارهای مدیریت سلامت

بسیاری از مراجعات به مراکز خدمات جامع سلامت را افرادی تشکیل می دهند که به صورت گروهی برای انجام آزمایش مراجعه می نمایند. این موارد شامل مراجعات کارت بهداشت، آزمایشات مربوط به معاینات ادواری کارکنان و کارخانجات و در بسیاری از موارد مراجعات مزدوجین می باشد.

شرکت تلاشگران جزیره رویا در راستای توسعه نرم افزار آزمایشگاهی خود و ایجاد بستری جامع برای کلیه خدمات نظام سلامت، اقدام به طراحی بخش پذیرش گروهی در سامانه نموده است. آموزش مربوط به شیوه کار این بخش در صفحه اختصاصی شرکت تلاشگران جزیره رویا در سایت آپارات آپلود گردیده است.ضمنا فرمت اختصاصی مورد نظر دفاتر ازدواج نیز در این بخش گنجانده شده است.