نتیجه آزمایش کووید به زبان انگلیسی

با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای خارجی برای ورود مسافران درخواست نتیجه آزمایش کووید به زبان انگلیسی با امکان QR کد را درخواست دارند لذا شرکت تلاشگران جزیره رویا امکان اخذ جواب با فرمت استاندارد را فراهم نموده است.

پس از آماده شدن جواب آزمایش کووید، پیامکی حاوی رمز عبور برای افراد ارسال می گردد. مراجعین با ورود به سامانه PHR پس از ورود اطلاعات گذرنامه و پس از طی فرآیند تائید، امکان اخذ کارت دیجیتال به زبان انگلسی را دارد.

لازم به ذکر است قابلیت دریافت جواب آزمایش کرونا به زبان فارسی از قبل ایجاد گردیده است.