پیاده سازی سرویس های سپاس

پرونده سپاس

با عنایت به ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تبادل داده سرویس های نسخه نویسی و نسخه پیچی درمانگاه های خصوصی از بستر دیتاس وزارت بهداشت، شرکت تلاشگران جزیره رویا که کلیه گواهینامه های سپاس محصولات خود را از وزارت بهداشت اخذ نموده است اقدام به فعالسازی سرویس مذکور جهت درمانگاه های طرف قرارداد خود نموده است.

لازم به ذکر است تمامی مطب ها، درمانگاهای عمومی و تخصصی پزشکی و دندانپزشکی امکان تبادل داده سپاس را از طریق نرم افزار سلامت نگار دارند.