پیوستن دانشکده علوم پزشکی آبادان به سامانه سینا

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان به عنوان اولین دانشگاه در سطح کشور به سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا پیوست. این دانشکده پس از بررسی های میدانی و تست سامانه و احراز توانمندی و عملکرد سامانه، از مورخه ۱۵ شهریور رسما به سامانه سینا پیوست.

نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحت عنوان (سینا) پس از انجام ۶ ماه بررسی کارشناسی ، احصاء فرآیندها ، تجزیه و تحلیل سیستم، تعیین جریان کار و فلوچارت ها و حذف فرآیندهای تکراری از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ در سطح کلیه واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد استقرار یافته است و اکنون دانشکده آبادان به عنوان اولین متقاضی در سطح کشور به سامانه سینا محلق شد.

لازم به ذکر است دانشگاه علوم پزشکی مشهد امور بازاریابی و توسعه سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا را به شرکت تلاشگران جزیره رویا واگذار نموده است.