پیوستن درمانگاه های جدید به سلامت نگار

در راستای توسعه نظام ارجاع الکترونیک و نسخه نویسی برخط دو درمانگاه  جدید به “سلامت نگار” پیوستند.

درمانگاه شبانه روزی دکتر دهقانی واقع در شهرک شهید رجایی و درمانگاه ثارالله واقع در منطقه طلاب در کلان شهر مشهد مقدس  به برنامه نظام ارجاع الکترونیک پیوستند.

ین درمانگاه با نصب نرم افزار سلامت نگار و نوبت دهی الکترونیک به چرخه نظام ارجاع وارد شد و اکنون امکان اخذ نوبت آنلاین از تمامی مراکز خدمات جامع سلامت در سطح کلان شهر مشهد مخصوصا ساکنین این منطقه از این درمانگاه ها فراهم گردیده است.

نرم افزار سلامت نگار با هدف یکپارچه سازی اطلاعات سلامت و برقراری سیستم نظام ارجاع الکترونیک و تبادل داده با سامانه سپاس در مراکز دولتی و خصوصی طراحی شده است. در این نرم افزار سرویس های استعلام هویت، استحقاق سنجی درمان، نوبت دهی الکترونیک، نظام ارجاع، نسخه نویسی برخط، آزمایشگاه، تصاویر پزشکی و رسیدگی اسناد پزشکی بر اساس استانداردهای دفتر آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعال می باشد.