پیوستن مراکز مشاوره آستان قدس رضوی به سلامت نگار

مراکز مشاوره آستان مقدس رضوی در سطح کشور به سامانه سلامت نگار پیوستند. این کلینیک های مشاوره شامل بعثت، باب‌الهادی، غدیر، زائر شهر و زائرسرا در مشهد و کلینیک اصفهان می باشند که تحت مدیریت مرکز جامع مشاوره فعالیت دارند.

کلینیک‌های تخصصی مشاوره آستان قدس رضوی در جهت ارائه ی انواع مشاوره های دینی و اعتقادی، خانواده و ازدواج، بالینی، تربیتی و فرزند، شخصیتی، اعتیاد، وسواس ، انواع مشاوره های حقوقی و شغلی در  شهر مشهد مقدس فعال می باشند. اکنون در کلیه این مراکز سامانه کلینیک سلامت نگار فعال می باشد.

معرفی  خدمات مرکز

۱- مشکلات ارتباطی

۲- مسائل اقتصادی

۳- مشاوره بلوغ و اختلالات نوجوانی

۴- اعتیاد

۵- مسائل حقوقی و شرعی

۶- مسائل احساسی و عاطفی

۷- اختلالات روانی

۸- مشکلات مربوط به تربیت فرزندان

۹- تعامل با خانواده همسر و خشونت خانگی

۱۰- خیانت زوجین

۱۱- مشاور پیش از ازدواج

۱۲- مشاور بعد از ازدواج

۱۳- مشاوره خانواده و مشکلات زوجین

۱۴- تست های روانشناسی و روانشناختی

۱۵- آموزشهای تخصصی ازدواج و مهارتهای زندگی

۱۶- پیشگیری و کاهش آسیبها و تعارضات درونخانوادگی

۱۷- ارتقای مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی جوانان و خانوادههای جوان

۱۸- همچنین درمان و ترمیم آسیبهای درون خانواده

۱۹- مشاوره شغلی

۲۰- مشاوره تحصیلی

۲۱- مشاوره کودک و بازی درمانی

۲۲- مشاوره نوجوان و جوان

۲۳- مشاوره مذهبی

۲۴- مشاوره بالینی

۲۵- گفتار درمانی

۲۶- روان درمانی

۲۷- روان سنجی

۲۸- روان پزشک

۲۹- اختلالات عاطفی و هیجانی