اتصال ۴۴ مرکز ارائه خدمات درمانی خصوصی به نظام ارجاع

متن مصاحبه مدیر امور بیمارستان های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سایت این دانشگاه:

تاکنون ۴۴ مرکز ارائه خدمات تخصصی بخش خصوصی در شهر مشهد و شهرستان های کاشمر و بردسکن به نظام ارجاع متصل شده اند و این تعداد در حال افزایش است.

دکتر طالبی در گفتگو با وب دا، بیان کرد: در راستای ورود بخش خصوصی به نظام ارجاع با رایزنی های انجام شده با سازمان نظام پزشکی مشهد، معاونت بهداشتی دانشگاه، معاونت درمان دانشگاه و انجمن های صنفی و بر پایه دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعدادی از پزشکان متخصص و فوق تخصص بخش خصوصی در مشهد و شهرستان ها به نظام ارجاع متصل شدند.

وی افزود: شهرستانهای کاشمر و بردسکن و تعدادی از درمانگاه های تخصصی در سطح شهر مشهد و با در نظر گرفتن بار و مسیر مراجعه بیماران انتخاب و به سامانه ارجاع وزارت بهداشت متصل شده است و در حال حاضر مشغول خدمت رسانی به بیماران می باشند.

لازم به ذکر است کلیه واحدهای معرفی شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری شرکت تلاشگران جزیره رویا نرم افزار سلامت نگار را نصب  نموده اند.

متن کامل این خبر در لینک ذیل قابل مشاهده است.

دانشگاه مشهد