امضای دیجیتال نسخه های الکترونیکی

Digital signature of electronic prescription

digital sign

پیاده سازی سرویس امضا دیجیتال برای اولین بار در کشور با همکاری شرکت تلاشگران جزیره رویا

 


 

براساس قانون ابلاغی مجلس شورای اسلامی اجرای امضای دیجیتال نسخ الکترونیک به عنوان یک وظیفه قانونی بر عهده نظام پزشکی گذاشته شده است. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با همکاری شرکت تلاشگران جزیره رویا برای اولین بار در کشور نسبت به پیاده سازی امضا دیجیتال برای سامانه ملی باروری سالم اقدام نموده است.

 

در راستای پیاده سازی سرویس مذکور با همکاری دفتر آمار و فن اطلاعات سازمان نظام پزشکی به صورت پایلوت در سامانه ملی باروری سالم که توسط شرکت تلاشگران جزیره رویا طراحی و تولید گردیده است، فرآیند اجرایی گردید.

مطالب مرتبط: نرم افزار بررسی نسخ دارویی | نرم افزار مدیریت آزمایشگاه