داروخانه

pharmacy

ثبت موجودی

آموزش ثبت موجودی انبار داروخانه سامانه سینا    

صندوق پذیرش

صندوق پذیرش 🔴در منو نوبت دهی، صندوق پذیرش، امکاناتی را در اختیار شما قرار میدهد، شامل: 🟠 پرداخت: که در این صفحه، فرآیند پرداخت هزینه