تنظیم نام کاربری و رمزعبور بیمه ها

password

تنظیم نام کاربری و رمزعبور بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی

 

برای فعال شدن امکان واکشی نسخ الکترونیک تامین اجتماعی و خدمات درمانی لازم است ابتدا کاربری و رمزعبور بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی را در صفحه مربوطه ثبت کنید تا سامانه از طریق این کاربری و رمز عبور با سامانه های بیمه گری ارتباط برقرار کرده و نسخ الکترونیک را برای کاربران پذیرش قابل نمایش کند.

برای این منظور از طریق زیر عمل نمایید:

در هر مرکز لازم است یکبار و برای همیشه فقط یکی از کاربران با نقش کارشناس مسئول آزمایشگاه و یا کارشناس آزمایشگاه که به گزینه تعرفه در منو نرم افزار دسترسی دارند، وارد صفحه کدهای اختصاصی ارسال نسخ بیمه شده و مطابق با عکس زیر اقدام به ذخیره سازی کاربری و رمز عبور بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی مخصوص به مرکز خود نمایند.

۱- در این صفحه ابتدا نوع بیمه را تامین اجتماعی یا خدمات درمانی انتخاب کنید.
– تمام فیلد ها را مطابق با عکس انتخاب کنید.
– نام فرد همه موارد باشد.
– نوع خدمت را آزمایشگاه انتخاب کنید.
– نام کاربری و رمز عبور اختصاصی مرکز خود را که به وسیله آنها وارد سامانه تامین اجتماعی با آدرس https://darman.tamin.ir و سامانه خدمات درمانی با آدرس https://eservices.ihio.gov.ir/ihioerx میشوید در فیلدهای مخصوص به خود وارد کنید.
– کد بیمه برای بیمه تامین اجتماعی ۱ و برای بیمه خدمات درمانی ۲ میباشد.
۲- در نهایت با استفاده از گزینه ثبت اطلاعات وارد شده را ذخیره کنید تا در جدول پایین به شما نمایش داده شود.

تذکر: درصورتی که اطلاعات را اشتباه ثبت کردید با دکمه 🟣 میتوانید اقدام به حذف اطلاعات و ثبت مجدد آن نمایید.

از لحظه ثبت اطلاعات، تمام کاربران آن مرکز میتوانند اقدام به واکشی نسخ الکترونیک نمایند.