تنظیم نام کاربری و رمزعبور بیمه ها

password

تنظیم نام کاربری و رمزعبور بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی

 

برای فعال شدن امکان واکشی نسخ الکترونیک تامین اجتماعی و خدمات درمانی لازم است ابتدا کاربری و رمزعبور بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی را در صفحه مربوطه ثبت کنید تا سامانه از طریق این کاربری و رمز عبور با سامانه های بیمه گری ارتباط برقرار کرده و نسخ الکترونیک را برای کاربران پذیرش قابل نمایش کند.

برای این منظور از طریق زیر عمل نمایید:

در هر مرکز لازم است یکبار و برای همیشه فقط یکی از کاربران با نقش کارشناس مسئول آزمایشگاه و یا کارشناس آزمایشگاه که به گزینه تعرفه در منو نرم افزار دسترسی دارند، وارد صفحه کدهای اختصاصی ارسال نسخ بیمه شده و مطابق با عکس زیر اقدام به ذخیره سازی کاربری و رمز عبور بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی مخصوص به مرکز خود نمایند.

۱- در این صفحه ابتدا نوع بیمه را تامین اجتماعی یا خدمات درمانی انتخاب کنید.
– تمام فیلد ها را مطابق با عکس انتخاب کنید.
– نام فرد همه موارد باشد.
– نوع خدمت را آزمایشگاه انتخاب کنید.
– نام کاربری و رمز عبور اختصاصی مرکز خود را که به وسیله آنها وارد سامانه تامین اجتماعی با آدرس https://darman.tamin.ir و سامانه خدمات درمانی با آدرس https://eservices.ihio.gov.ir/ihioerx میشوید در فیلدهای مخصوص به خود وارد کنید.
– کد بیمه برای بیمه تامین اجتماعی ۱ و برای بیمه خدمات درمانی ۲ میباشد.
۲- در نهایت با استفاده از گزینه ثبت اطلاعات وارد شده را ذخیره کنید تا در جدول پایین به شما نمایش داده شود.

تذکر: درصورتی که اطلاعات را اشتباه ثبت کردید با دکمه 🟣 میتوانید اقدام به حذف اطلاعات و ثبت مجدد آن نمایید.

از لحظه ثبت اطلاعات، تمام کاربران آن مرکز میتوانند اقدام به واکشی نسخ الکترونیک نمایند.

غربالگری نوزادان

برنامه غربالگری متابولیک ارثی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با توجه به اجرای موفق برنامه پیشگیری و کنترل PKU  و TSH نوزادان و وجود زیرساختهای لازم از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به برنامه ریزی جهت اجرای برنامه پیشگیری

تیکتینگ

نرم افزار پشتیبانی مشتریان

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتریان این سامانه موجب ایجاد رویه‌های استاندارد در رسیدگی به درخواست‌های مشتریان شده است و مدیران سازمان در هر زمان می‌توانند وضعیت و کیفیت رسیدگی به درخواست‌های مشتریان را مشاهده و

غربالگری نوزادان

نرم افزار غربالگری نوزادان

از سال ۱۳۸۳ برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیل کتون اوریا در کشور ایران آغاز گردیده است. در طی این سالیان با اضافه شدن چند برنامه جدید، هیچ برنامه نرم افزاری جامعی برای این فرآیند طراحی نگردیده