سرویس شناسایی مادران باردار

launching-pregnant-mothers-identification-service

در راستای سیاست های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، شرکت تلاشگران جزیره رویا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدام به طراحی و راه اندازی سرویس شناسایی مادران باردار در بستر سامانه سلامت من به آدرس OneHealth.mums.ac.ir نموده است.

در کلان شهرها حدود ۴۰ درصد از مادران باردار بدلیل مراجعه به بخش خصوصی توسط سیستم نظام سلامت مورد شناسایی قرار نمی گیرند. پروتکل های مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای پیگیری و مراقبت مادران باردار براساس آخرین گایدلاین های ابلاغی و مبتنی بر شواهد علمی می باشد و کارکنان نظام سلامت تمام تلاش خود در جهت پیگیری منظم مادران باردار پرخطر انجام می دهند. در بخش خصوصی با وجود امکانات بیشتر امکان رهگیری و پیگیری منظم مادران وجود ندارد و همین امر برخی از مواقع باعث خطراتی برای مادران باردار می گردد.

با راه اندازی سرویس برخط شناسایی مادران باردار به محض مراجعه مادر باردار به بخش خصوصی، اطلاعات مادر در صورت اعلام موافقت به سیستم نظام سلامت ارسال میگردد و با توجه به مشخص بودن مراقبین سلامت و ماماها جمعیت تحت پوشش، بلافاصله تماس های پیگیری برای تداوم ارائه خدمات و اطلاع از روند مراقبتی توسط کارکنان نظام سلامت صورت خواهد گرفت. در حقیقت در این سیستم مراجعه مادر همچنان به بخش خصوصی تداوم خواهد داشته ولی کارکنان نظام سلامت وظیفه ارائه آموزش های مورد نیاز و پیگیری مراجعات به موقع مادر جهت مراقبت را انجام خواهند داد. با توجه به اهمیت سلامت مادران باردار راه اندازی این ویژگی نرم افزاری می تواند در ارتقا سطح سلامت مادران موثر واقع گردد.

 

مطالب مرتبط:

نرم افزار غربالگری نوزادان

 

برنامه غربالگری متابولیک ارثی

 

امضای دیجیتال نسخه های الکترونیکی