مطب و کلینیک

نصب و تنظیمات چاپگر

جهت نصب و راه اندازی چاپگر به روش زیر اقدام کنید: ابتدا فایل فشرده نصب چاپگر را دانلود نموده و آنرا در درایو C از

آموزش پذیرش و صندوق

ثبت پذیرش   پس از ورود به سامانه مطابق روش زیر اقدام کنید: ­برای پذیرش خدماتی به جز آزمایشگاه و غربالگری نوزادان، کاربر محترم باید