سامانه غربالگری نوزادان

غربالگری نوزاد

از سال ۱۳۸۳ برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیل کتون اوریا در کشور ایران آغاز گردیده است. در طی این سالیان با اضافه شدن چند برنامه جدید، هیچ برنامه نرم افزاری جامعی برای این فرآیند طراحی نگردیده است. شرکت تلاشگران جزیره رویا با سابقه طراحی بسیاری از سامانه های کشوری وزارت بهداشت و همچنین دارا بودن نرم افزار صندوق پذیرش و آزمایشگاه سلامت نگار اقدام به طراحی سامانه ” غربالگری نوزادان” نموده است.

این نرم افزار در درون سامانه جامع ”سلامت نگار” طراحی گردیده است و دارای بخش های پذیرش نوزدان، ثبت اطلاعات نمونه ها، ارسال نمونه، دریافت نمونه در آزمایشگاه، لیست کاری و جوابدهی می باشد. ضمنا این سیستم هوشمند امکان دستیبابی به موارد نیازمند پیگیری در سطح مراکز خدمات جامع سلامت و سطوح ستادی را فراهم کرده است.

به جهت اهمیت اطلاع رسانی به خانواده نوزادان سیستم پیامکی به همراه ارسال لینک دریافت فرمت استاندارد جواب فراهم گردیده است. گزارشات متنوع مورد نیاز سطوح ستادی یکی از توانمندی های سامانه غربالگری نوزادان سلامت نگار می باشد. آموزش این سامانه در اینجا قرار داده شده است.