آزمایشگاه

time management

تعریف زمان جوابدهی

برای تعریف زمان جوابدهی تستهای آزمایشگاهی، کارشناس مسئول آزمایشگاه مورد نظر از مسیر زیر اقدام نماید. به منو آزمایشگاه، تعریف زمان جوابدهی مراجعه کنید. در

normal-range-adjustment

تعریف نرمال رنج

برای تریف نرمال رنج اختصاصی مرکز خود، لازم است مسئول آزمایشگاه با کاربری خود تنظیمات آن مرکز بخصوص را انجام دهند. به این منظور به

صندوق پذیرش

صندوق پذیرش 🔴در منو نوبت دهی، صندوق پذیرش، امکاناتی را در اختیار شما قرار میدهد، شامل: 🟠 پرداخت: که در این صفحه، فرآیند پرداخت هزینه

credit-card-machine

راهنمای نصب دستگاه کارت خوان

دستگاه کارت خوان بانک پارسیان جهت نصب و راه اندازی دستگاه کارت خوان بانک پارسیان فایل ها و راهنمای آنرا از کلید زیر دانلود نمایید

password

تنظیم نام کاربری و رمزعبور بیمه ها

تنظیم نام کاربری و رمزعبور بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی   برای فعال شدن امکان واکشی نسخ الکترونیک تامین اجتماعی و خدمات درمانی

laboratory

پذیرش آزمایشگاه

آموزش پذیرش آزمایشگاه   همکار محترم پذیرش آزمایشگاه، جهت پذیرش مراجعه کننده خود با نقش پذیرش آزمایشگاه، از طریق زیر اقدام کنید: ابتدا به منو

install printer

نصب و تنظیمات چاپگر

جهت نصب و راه اندازی چاپگر به روش زیر اقدام کنید: ابتدا فایل فشرده نصب چاپگر را دانلود نموده و آنرا در درایو C از