نرم افزار غربالگری نوزادان

نصب و تنظیمات چاپگر

جهت نصب و راه اندازی چاپگر به روش زیر اقدام کنید: ابتدا فایل فشرده نصب چاپگر را دانلود نموده و آنرا در درایو C از

غربالگری نوزادان

پذیرش نرم افزار غربالگری نوزادان

آموزش بخش پذیرش نرم افزار غربالگری نوزادان   جهت پذیرش نوزاد برای بررسی کم کاری تیروئید از طریق زیر عمل میکنیم: از منوی غربالگری نوزادان،