غربالگری نوزادان

ثبت نتایج غربالگری نوزادان

آموزش ثبت نتایج غربالگری نوزادان     این آموزشها مختص کارشناسان آزمایشگاه غربالگری نوزادان هست و نمونه گیر نوزادان نیازی به یادگیری آن ندارد. (به

صندوق پذیرش

صندوق پذیرش 🔴در منو نوبت دهی، صندوق پذیرش، امکاناتی را در اختیار شما قرار میدهد، شامل: 🟠 پرداخت: که در این صفحه، فرآیند پرداخت هزینه

غربالگری نوزادان

پذیرش نرم افزار غربالگری نوزادان

آموزش بخش پذیرش نرم افزار غربالگری نوزادان   جهت پذیرش نوزاد برای بررسی کم کاری تیروئید از طریق زیر عمل میکنیم: از منوی غربالگری نوزادان،